Sr.No. Class Name of the members
Pre-Primary
1 Nursery I Mr. Deepak Chothani
2 Nursery II Mrs. Viny Shelar
3 Nursery III Mrs. Hemlata Tailor
4 Jr.KG A Mrs. Shweta Mainkar
5 Jr.KG B Mrs. Ekta Ketan Vora
6 Sr. KG A Mrs. Karuna Pednekar
7 Sr. KG B Mrs. Bhavna Gajra
Primary
1 IA Shailesh Gala
2 IB Swapnil Sawant (Secretary)
3 IIA Shilpa Parmar
4 IIB Sarita Suthar
5 IIIA Navinchandra Kumtha
6 IIIB Suresh Sharma
7 IVA Uday Haryan
8 IVB Rashmi Bagawe
Secondary
1 V A Sampada Golatkar
2 V B Prakash Waghela
3 VI A Panna Visavadia
4 VI B Anita Rathod
5 VII A Ramesh Dabhi
6 VII B Simran Sadadekar
6 VIII A Pushpa Bhanushali (Secretary)
7 VIII B Mangala Sakharkar
8 IX A Nitin Mahajan
9 IX B Chetna Oza
10 X A Purvi Vakil
11 X B Deepak Chhapekar
Sr. No. Std. Name of the members
1 V Mrs. Sakhiben Dangar
2 VI Mrs. Dharmishta I. Gohil
3 VII Mr. Savjibhai Dhila
4 VIII Mrs. Purvisha Patel
5 IX-A Mrs. Kalpana Patel
6 IX-B Mrs. Bhavna Rana
7 X Mrs. Rajshree Bhavsar - Secretary
  • Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir
    Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir
    Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir
    Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir
  • Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir