Sr.No. Class Name of the members
Pre-Primary
1 Nursery I Mrs. Bharti Mistry
2 Nursery II Mrs. Sonam Sharma
3 Nursery III Mrs. Pranjal Singasane
4 Jr.KG A Mrs. Shashiprabha Shetty
5 Jr.KG B Mrs. Nikita Jain
6 Sr. KG A Mrs. Rajeshwari Nomul
7 Sr. KG B Mrs. Natasha Raul
Pre-Primary
8 IA Mrs. Pramila Ghadi
9 IB Mr. Akhilesh Kanojia
10 IIA Mrs. Jyoti Chauhan
11 IIB Mr. Aditya Shah
12 IIIA Mrs. Payal Patel
13 IIIB Mr. Shravan Dubey
14 IVA Mr. Kisan Magar
15 IVB Mrs. Pratiksha Toraskar
Primary
16 V A Mrs. Dhanashri Prasade
17 V B Mrs. Ushaben Mewada
18 VI A Mrs. Vaishnavi Kadam
19 VI B Mrs. Pinky Bhavsar
20 VII A Mrs. Bhavna Gajra
21 VII B Mrs. Nidhi Gada
22 VIII A Mrs. Meena Patel
23 VIII B Mrs. Dixita Patel
24 IX A Mrs. Sangeeta Sharma
25 IX B Mrs. Sunaitra Choudhary
26 X A Mrs. Madhura Mehta
27 X B Mrs. Alka Gohil
Sr. No. Std. Name of the members
1 V Mrs. Sakhiben Dangar
2 VI Mrs. Dharmishta I. Gohil
3 VII Mr. Savjibhai Dhila
4 VIII Mrs. Purvisha Patel
5 IX-A Mrs. Kalpana Patel
6 IX-B Mrs. Bhavna Rana
7 X Mrs. Rajshree Bhavsar - Secretary
  • Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir
    Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir
    Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir
    Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir
  • Jogeshwari School Smt. Surajba Vidya Mandir